Hva kan Kulde og Elektro gjøre for klippfiskindustrien?

Publisert den 03.02.2016 av Kulde & Elektro AS

Ved klippfiskanlegget Johan Giskeødegård AS på Valderøy har det den siste tiden foregått en stor utbygging.

Anlegget har blitt utvidet med to store kjølerom for lagring, ny produksjonslinje for sortering av fisk og tre nye klippfisk-tørketuneller. Kulde og Elektro har fått være en betydelig del av dette flotte prosjektet.

Å tørke klippfisk er en interessant prosess! Når en skal tørke klippfisk, sender man varm (ca. 20-25°C) tørr luft over fisken. Den varme luften absorberer fukt fra fisken før den dras tilbake inn i tørkeaggregatet. Deretter kjøles luften ned, og når den er tilstrekkelig nedkjølt treffer den metningspunktet sitt og vannet skilles ut. Den kalde luften er nå mettet, så varmes den opp igjen. Med dette synker den relative fuktigheten og luften er igjen varm og tørr. Til slutt kastes luften over fisken igjen.

Disse aggregatene trenger både tilførsel av varme og kjøling. Kulde og Elektro har levert en maskin som ved hjelp av en varmepumpeteknologi leverer både varmt og kaldt vann til disse aggregatene. I tillegg har vi lagt inn ekstra kapasitet slik at disse kompressorene også kan levere kaldt vann til de to nye kjølerommene. Dette vannet brukes til å holde lav temperatur inne i kjølelagrene.

Det varme vannet leveres ved 45°C og det kalde vannet ved -6°C. Alt vannet er tilsatt glykol for å unngå at det fryser.

Kulde & Elektro har også hatt gleden av å levere pumpestasjonene som pumper alt vannet rundt i fabrikken. Ta en titt på bildene fra den store utbyggingen fra start til ferdig anlegg! 

Klippfiskproduksjon på Valderøy

 

Klippfiskproduksjon i Giske Kommune

Klippfiskproduksjon

 

Produksjonsanlegget til Johan Giskeødegård AS

 

 

Ventilasjonsanlegg hos Johan Giskeødegård AS


Likte du denne artikkelen? Del den gjerne med andre: