Spennende arbeid for Forsvaret

Publisert den 11.01.2016 av Kulde & Elektro AS

Det er ikke dagligdags for kuldemontørene våre å arbeide på Jan Mayen, men Thomas Fjørtoft har likevel fått muligheten til dette to ganger.

På Jan Mayen utfører nemlig Kulde og Elektro arbeid for Forsvaret. Mens Forsvarets oppgave er å hevde norsk suverenitet over Jan Mayen med tilstøtende luft og havområder, er vår oppgave å vedlikeholde kuldeanleggene deres.

Det første oppdraget vårt, i 2014, kom etter et kompressorhavari og lekkasje på en container. Den ble skiftet og vi bygde om alle for å forhindre samme feil på de øvrige.

På stasjonen er 5 containere som vi utfører service på. Servicen innebærer skift av olje og filter, funksjonstesting og lekkasjesøking. Vi utfører også eventuelle reparasjoner og kommer med forslag til forandringer i driftsrutiner.  

Thomas Fjørtoft på Jan Mayen

Thomas Fjørtoft utfører service

 

Forsvaret på Jan Mayen

 Olonkinbyen

 

Kjøle og Frysecontainer på Jan Mayen

Containerne blir brukt til oppbevaring av mat, både kjøle – og frysevarer  

Den 377 km2 store arktiske øya i Nordishavet er en opplevelse i seg selv. Når en ikke er på jobb, finnes det fantastiske turopplevelser hvor du enn snur og vender deg. Det er mye rart å finne langs lagunene på lavaøya, og det kommer mye drivtømmer fra Sibir. Det ligger også et par tyske flyvrak der ute etter krigen. De ble ikke skutt ned, men kræsjet på grunn av tåke og dårlige værforhold.

Topptur på Jan Mayen

Topptur på Jan Mayen, Beerenberg i bakgrunnen under skyene 

 

Nordlys på Jan Mayen

Nordlys over Jan Mayen

Grønnlandshval strandet på Jan Mayen

Ryggvirvel av grønnlandshval 

 

 

Likte du denne artikkelen? Del den gjerne med andre: