Velg riktig kjøledisk

Publisert den 10.02.2017 av Kulde & Elektro AS

Riktige kjøledisker og frysedisker bevarer matvarene slik de skal, samtidig som de sparer din bedrift for unødvendige utgifter.


Temperaturkrav

Mattilsynet har egne krav om temperaturer i kjøle- og frysedisker, og det er svært viktig at disse kravene overholdes. Kjøledisker hvor man oppbevarer lett fordervelig mat (såkalt ferskvare), skal ha en temperatur mellom 0-4 grader (målt i celsius). For frysedisker er temperaturkravet at man skal ha en minimumstemperatur på minus 18 grader. Mattilsynet tillater at frysedisken holder en temperatur på minimum 15 minusgrader, ved avriming av frysedisken. God design for effektiv avriming er viktig.


Ulike typer kjøle-/ frysedisker

De siste årene har mange dagligvarebutikker og andre servicebedrifter skiftet ut åpne kjøledisker og frysedisker, med lukkede eller plasttildekkede disker. Det viser seg at man lettere klarer å holde stabil temperatur, når varene ikke blir like mye eksponert for varme fra omgivelsene.


Velg riktig kjøle-/ frysedisk

Når du skal velge riktige kjøledisker og/eller frysedisker for din bedrift, bør du i utgangspunktet tenke plass, oppbevaring og behov.

Man har ofte et visst areal man har tenkt å bruke til oppbevaring av kjøle-/ frysevarer, og her kan det være lurt å se på hvilke ulike løsninger man kan velge i. Hva man velger kommer også an på hva man skal oppbevare. Her finnes flere gode alternativer, så tenk smart for din bedrift. Kuldemontører har ofte bred erfaring innenfor hva som er lurt å velge ut i fra den plassen og det behovet man har, så spør din kuldemontør.


Naturlige kuldemedium

Med miljødirektoratets målsetning om å bytte ut alle kunstige kuldemedium med naturlige kuldemedium, vil det være både smart og økonomisk å investere i et godt, naturlig kjølesystem. Forhør deg med din kuldemontør om de bruker naturlige kuldemedium, som f.eks. CO2, i sine anlegg, og hør også om det finnes muligheter for varmegjenvinning i de installasjonene du vurderer. Her er det mye penger og energi å spare på både nedkjøling og oppvarming.


Vedlikehold og service

Når man først har installert kjøledisker eller frysedisker, er det veldig viktig å sørge for god hygiene og godt vedlikehold. Sørg for at den kuldemontøren du velger, også gir deg tilbud om service og vedlikehold av kjøledisker og frysedisker. På den måten kan du være trygg på at installasjonene vil holdes ved like og at du slipper dyre reparasjoner.


 

Likte du denne artikkelen? Del den gjerne med andre: